Kenia was laat met afschaffing plastic tasjes voor eenmalig gebruik en kent amper recycling

Plastic in een notendop

Plasticproductie sinds 1950

Laten we  even inzoomen op plastic. Het breekt niet af. Al het geproduceerde plastic dat in de natuur terecht is gekomen waart er op de een of andere wijze nog rond. Geschat wordt dat er ongeveer drie procent van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt, lekt naar het milieu. Sinds de grootschalige introductie van plastic rond de vijftiger jaren tot  2017 is er in totaal 8,3 miljard ton geproduceerd. Daarvan is 6,3 miljard ton afval geworden. Van dat afvalplastic werd slechts 9% gerecycled en is 12% verbrand. De resterende 79% kwam terecht op stortplaatsen of in het milieu. De wereldproductie steeg van twee miljoen ton in 1950 tot 380 miljoen ton in 2018 (inclusief textiele vezels). In 2017 produceerde de wereld bijna 350 miljoen ton plastic (exclusief vezels). Ongeveer de helft werd in de afgelopen dertien jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat is er rond 2050 sprake van circa twaalf miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu. Er komt meer plastic bij dan we kunnen opruimen, ook al doen we nog zo ons best. De enige manier om plasticvervuiling te verminderen en te voorkomen is veel minder plastic te gebruiken.

in 2050 zal er in totaal 34 miljard ton plastic geproduceerd zijn als de plasticproductie op de wereld in het huidige tempo blijft toenemen

meer dan 5 triljoen stuks plastic drijven momenteel in de oceaan

Plastic-noodtoestand

Hoewel The Ocean Cleanup en andere organisaties werk maken om de oceanen en rivieren vrij te maken van plastic vormt het plastic op stranden nog voor hoofdbrekens. Voor veel landen geldt dat het regenseizoen ook het plasticseizoen is. Met hevige regen spoelen oevers van rivieren schoon. Die rivieren nemen al dat zwerfplastic mee naar zee. Vervolgens komt een deel daarvan op de stranden terecht. In Bali waren beroemde toeristenstranden keer op keer bedekt met een dikke laag plastic en werd in januari 2018 de plastic-noodtoestand uitgeroepen, nadat het vijf dagen aan een stuk had geregend. Zelfs bulldozers werden ingezet om de stranden schoon te krijgen. Het strand van Durban in Zuid-Afrika lag vol met plastic flesjes na hevige regenval. In landen als Frankrijk, Spanje en Italië eindigt de helft van al het afval nog altijd op vuilnisbelten. Veel waait ook de zee in en drijvend plastic wordt door de wind gemakkelijk in een bepaalde richting gestuurd.

 

klik hier voor een indruk regenseizoen is plasticseizoen

op veel stranden in de wereld wemelt het van het plastic

Event-ratio

World Cleanup Day 

 

In Amerika werd het plastic uitgevonden, echter doet de bevolking bar weinig op World Cleanup Day. Hier de event-ratio van enkele landen: Amerika 7, Duitsland 902, Frankrijk 649, Italië 591, Kenia 1, Nederland 38, Rusland 200. Deze particuliere initiatieven worden niet zelden ondersteund door bedrijven. McDonald's Nederland:

 

Vanaf 2025 alleen maar duurzame verpakkingen.

 

Coca-Cola stelt veel geld beschikbaar voor The Ocean Cleanup. Bedrijven willen best om. Velen zullen de bedrijfsvoering van McDonald's omarmen, maar die van Coca-Cola aangaande plasticvermindering zal voor anderen gewoon te pover zijn.

let op het aantal sponsors: bedrijven en organisaties

zandgrond kan muteren tot compost —hoe hoopgevend is dat!

bescherm wat mooi is —wat een prachtige wandelroute!

Kantelpunt

Oplossingen in overvloed - te veel om op te noemen. We willen er enkele hier aandragen. De klimaatproblematiek kan gekeerd worden met verrassend genoeg eenvoudige middelen. Voor elke doodlopende weg wat betreft milieuzaken is er een circulaire weg. Er komen steeds meer plasticvervangers. Er ontwikkelen zich al bacteriën die plastic eten. Door onze techniek en door mét de natuur samen te werken kunnen we het tij keren. Helaas bestaan er wereldwijd grote verschillen wat betreft wetgeving,  milieunormen, recycling en duurzaamheid. Sleutelfiguren in de transitie zijn vaak amper bekend of worden niet gehoord dan wel belachelijk gemaakt: Greta Thunberg als jeugdactieviste, Boyan Slat die de wateren schoonmaakt, Alan Savory die zandgronden omvormt tot compost en de helaas in 20 21 overleden Pieter Hoff, wiens uitvinding cruciaal is voor de herbebossing. De ommekeer naar een andere omgang met de aarde kan slechts mondiaal verwezenlijkt worden!

Er greep op krijgen

Zo'n stom aluminium blikje blijft 50 jaar min of meer in de vorm waarop het werd weggegooid. Ongeveer 60% van de koeien in Tanzania, een belangrijke voedselbron, is besmet met plastic. De poolgebieden slaan CO2 op langs neergaande waterstromen. Het water op de grens bij het poolijs is woest:  daar waar het ijs afkalft zijn allerhande kolken. Die dalende waterstroom, als ware het een waterval binnen de oceaan zelfs, neemt in kracht af door global warming wat het water zoeter maakt en minder zwaar. Het CO2 wordt dan niet meer zo diep onderin de oceaan afgevoerd met die kolken mee. Nu deze ademhaling der zee amechtig wordt derven we een belangrijke opslag van het broeikasgas. Ook de Taiga, de Amazone en het regenwoud in Indonesië mag niet verloren gaan, door verwoestijning. Er zijn dus vijf longen op deze aarde. Hopelijk komen daar twee bij met The Great Green Wall in Afrika en met de niet geringe boomaanplant in China. De zeespiegel stijgt, het grondwaterpeil daalt. Zelfs de atmosfeer is vervuild. Te veel om op te noemen zodra het om klimaatproblematiek gaat.

Onderwijs

James vroeg ook om educatiemateriaal. Het begint allemaal met bewustwording. Voorlopig richt onze hulp vanuit Nederland zich op het toerusten van de cleanups in de districten Nakuru en Kisumu te Kenia voor World Cleaunup Day 2022. Het is bekend dat een positieve boodschap meer effect sorteert. Naast deze actie tonen we op deze site ook voorbeelden van upcycling: The Flipflopi Project, The Amsterdam Whale en de producten van Nic&Mic. Bedrijven gaan beseffen dat je aan duurzaamheid kan verdienen waardoor de kentering naar een duurzame wereld sneller zal gaan.

 

Het gaat om de toekomst van onze kinderen en kindskinderen!

upcycling naar zeilboot, giraf of roeiboot

duurzaamheid mag best een verdienmodel zijn

recycling

pluk andermans fiets uit de Amsterdamse grachten en gebruik die zelf nog een tijdje

upcycling

Een oud, onbruikbaar product kan worden omgetoverd tot iets nieuws. Indien dit nieuwe product goed bruikbaar is en meer waarde heeft dan daarvoor, spreken we van upcycling.

hier: de slippers uit Kenya of het plastic uit de Amsterdams grachten

 

klik hier voor The Flipflopi Project

klik hier voor een vergelijkbaar clipje

klik hier voor het resultaat van The Flipflopi Project

 

klik hier voor het belang van waterbeheer en reforesting

we doen het voor onze kinderen en kindskinderen!