legio vrijwilligers, geen grijpers of ringen

Donatiemogelijkheden

Overmaking

Via betaalrekening

Donatie voor de actie op betaalrekening: het is niet meer mogelijk te doneren daar de actie is afgerond, ten name van Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek, onder vermelding van Klaar is Kenia

 

 • ondanks dat de actie afgerond is blijft de  informatie op de site is nog een tijdje zichtbaar om andere Groene Kerken te inspireren iets dergelijks op te zetten
 • deze IBAN is van onze Protestants kerkelijke gemeente Santpoort Velserbroek waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting

Via QR-code

Donatie kan ook via I-DEAL met gebruik making van deze QR-code:

     allengs deze betaalprocedure verschijnt er:
     Klaar is Kenia!

de diaconie is een ANBI

Een gift aan de actie Klaar is Kenia! is gelieerd aan het banknummer van  de Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek. Uw bijdrage aan deze geldinzamelingsactie mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

verantwoording kosten

Voor u doneert wil u natuurlijk weten hoe of  het geldelijk zit. We kunnen de kosten voor de actie helaas niet volledig juist inschatten, maar ze zal waarschijnlijk uitkomen op € 2500.

 

We zijn in overleg met onze contacten in Kenia tot verschillende producten gekomen. Vooral met de lieslaarzen, rieken, scheppen en prikkers zullen ze uit de voeten kunnen, voor jaren. We hopen dat er beweging op gang komt rond plasticbestrijding en duurzaamheid als die spullen in het veld zichtbaar worden. Onder DOEL op deze site stond al een kostentabel.

Prijzen

Hoe groen is de wereld echt?

de actie met eco-graffiti

Sympathisanten

De bron van elke steunbetuiging van de actie noteren wij hier graag, uiteraard als dat gewenst is. Dat zijn:

 

 • groene kerken
  of
  religieuze groeperingen
 • maatschappelijke organisaties
  of
  politieke kanalen
 • bedrijven

 

Zij vermelden de actie in hun media of gaven een donatie.

Van de actie is een A3-poster, een A4 vouwblad en een A5 digitale flyer

 

groene kerken of religieuze groeperingen

 • GroeneKerken, samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving

maatschappelijke organisaties of politieke kanalen

bedrijven

 • OPNIEUW!, passie voor duurzaam, doneerde € 50,00

vrijwilligers van Serve the City Kenya naarstig in de weer